כללית הנדסה רפואית;Clallit-Biomedical Engineering
חדשות ואירועים **מוקד שרות ארצי 5515 * - 24 שעות ביממה **** בקשה לקבלת מידע על פתרון למחשוב הנייד של טכנאי החברה **** מכרז לאספקת חמצן רפואי נוזלי למטופלי 'כללית בית' **** הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות למכרז 02/16 **** מוקד שרות ארצי 5515 * - 24 שעות ביממה ****
*מוקד שירות ארצי 24 שעות ביממה - 5515
created by Tvuna-Millenium
>>